METTE

METTE MET KOFFIE:

Ingezonden door Mette (5 jaar)

Koffie en ik

Koffie en ik heben het heel leuk met el kaar. We maake veel plesier met el kaar. En ik ben heeele maal niet bang. Hij heeft selvs wel eens een keer bij mij naast het bet geslaapen. Froeger was ik een beetje bang toense Koffie hat gekogt maar toen hat Maarit laaten sien dad Koffie heel lief was en nu vin ik Koffie harstiken lief en toen hep ik gehort dad Koffie best wel sieleg is maar nu is Koffie een harstiken lieven hond en mij broertje is ook niet meer bang en mij susje is ook niet meer bang.

                                Een verhaaltje van Mette:

Koffie en Mette.

Mette is leker aant buite speele. Kom je segt de moeder van Mette. Je gaat bij je tante losjiren. Is Koffie der dan ook? Jaa segt mama. Heee Koffie segt Mette. En Koffie kwisport al met sijn staart. En Mette gaat al met hem speelen.

Kijk pak maar de bal. En Koffie rend er meteen er agteran aan en daar naa komt hij de bal wir terug brengen

Mette roept Marit uit de keuken. We gaan panenkoeken eten. Mmmmm segt Mette die panenkoeken sijn leker. Binen een menuut heevt Mette de panenkoek al op. Soo dad is snel segte Marit enMiehciel. Soo nu naar bet. Nee eerst de TV aan. Oojaa segt Miehciel en toen viel Koffie in slaap bij Mette op schoot.

iut…


Terug naar ovezicht