ALGEMENE VOORWAARDEN

Rechten en plichten eigenaar hond(en)/ DogDoc

 • De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben waarin de hond is opgenomen, (meestal automatisch meeverzekert) hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond
 • De hond dient te zijn inge├źnt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest (Er wordt een kopie paspoort met daarop goed zichtbaar het inentingsbewijs gevraagd digitaal toe te sturen. Een titer bewijs voor de bovenstaande ziekten voldoet ook. Entingen/Titerbepaling mogen niet verjaard zijn).
 • De hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • De hond dient sociaal te zijn met mens en dier. Zo niet, moet dit vooraf kenbaar gemaakt zijn op de intake alsook mondeling bij de kennismaking.
 • Bij ziekte of loopsheid kan uw hond niet mee met DogDoc. Vaak is het mogelijk dit op een andere manier op te lossen (prive wandeling) mits van te voren aangegeven.
 • Een besmettelijke ziekte of de loopsheid van de hond graag zo spoedig mogelijk melden.
 • Wij adviseren de hond na het lopen te laten eten of anders minimaal 2 uur voor de wandeling i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige (grotere) rassen
 • Bij de intake wordt gevraagd naar o.a. allergie-informatie, specifieke gedragingen etc. Geef dit ook door bij de mondelinge kennismaking.
 • De eigenaar van de hond blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die de hond veroorzaakt.
 • Als er zich een geval voordoet waarbij niet duidelijk te achterhalen is welke hond de aanstichter is, zullen de kosten verdeeld worden onder alle betrokkenen honden. 
 • DogDoc is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziekten of eventueel verlies van de hond. 
 • Bij verlies van de hond zal er meteen contact gezocht worden met de eigenaar om plan van aanpak te bespreken.
 • De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn. Leg een handdoek neer bij de deur en DogDoc levert uw hond moe, voldaan en handdoekdroog af.  
 • DogDoc is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties of kreupelheid van de hond. Bij verwonding zal z.s.m. contact gezocht worden met de eigenaar en, indien nodig, een dierenarts worden ingeschakeld op kosten van de eigenaar.
 • De eigenaar zorgt er voor dat de hond(en) op de afgesproken tijd thuis zijn. Als de hond(en) niet aanwezig zijn, wordt de wandeling wel in rekening gebracht.
 • DogDoc krijgt wordt van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond(en) kan ophalen wanneer u niet thuis bent. 
 • De eigenaar heeft recht te allen tijden op te zeggen.
 • Annuleren dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren. Als de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.
 • De betaling: factuur wordt per mail verstuurd aan het einde van de maand. Het  rekeningnummer NL46ASNB0707891493 ten name van Hendriksen, onder vermelding van het factuurnummer.

Rechten en plichten DogDoc /  opdrachtnemer

 • DogDoc is niet aansprakelijk.
 • DogDoc loopt met uw hond op de afgesproken tijd(en).
 • DogDoc loopt minstens een uur met uw hond als het weer het toelaat (tenzij anders afgesproken).
 • DogDoc heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.
 • DogDoc handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts. Als een belangrijke ingreep noodzakelijk is, wordt dit eerst met de eigenaar besproken.
 • DogDoc is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond. 
 • DogDoc heeft te allen tijde het recht om op te zeggen: reeds betaalde gelden worden u dan terugbetaald. 
 • Bij een weeralarm (warmte / koude) en extreme gladheid wordt er niet gelopen voor de veiligheid van de honden.
 • Vakantie van de opdrachtnemer dienen twee weken van tevoren meegedeeld te worden.
 • DogDoc behoudt zich te allen tijde het recht voor Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.